BeActivated

Dette er en filosofi, som omhandler kroppens evne til at performe og overleve. Med BeActivated opnår man både som patient og som terapeut en forståelse af hvorfor kroppen skranter, og redskaber til at rette op på problemet. BeActivated udføres som behandling, vedligeholdelse og forebyggelse.

Kroppens ypperste funktion er at holde dig i live. Det gør den ved at sørge for at du trækker vejret og at du i yderste konsekvens kan flygte fra/kæmpe mod en livstruende fare. Dertil har kroppen nogle muskulære funktioner som altid vil opprioriteres i forhold til andre. Be Activated kan øge din præstationsevne med teknikker som: stimulering af refleks-punkter og release-punkter, bindevævsmobilisering og vejrtrækning. Dette er både relevant for dig med kroniske skader eller dårlig holdning og motionister på alle niveauer.

BeActivated er ikke blot en behandlingsmetode.

BeActivated forløb starter med en 0-stilling. Hermed frigøres kroppens potentiale og går fra overlevelsestilstand til præstationstilstand. Dermed opnås større velvære, fleksibilitet og lethed i bevægelser. Dermed kan BeActivated udføres både som behandling, vedligeholdelse af funktion og forebyggelse mod skader. Herefter vil de fleste være hjulpet, mens nogle har brug for yderligere få behandlinger eller træningsvejledning.

læs mere om Be Activated v. Douglas Heel

læs mere om 0-stilling